Přístroj Bodystat slouží k analýze tělesné kompozice. Základem je měření bioelektrické impedance, jehož výsledek pak převádí program Bodymanager na složení těla. Vyjádří poměr aktivní tělesné hmoty (ATH), což je hmotnost všech netukových složek (svalstva, vnitřností, kostí a celkového obsahu vody v organismu) a tuku. Zvlášť je vyjádřeno absolutní množství vody v organismu.

Sledování kondice klienta je vhodným nástrojem k ověření užitečnosti dodržování zdravého životního stylu. Znalost tělesné kompozice umožňuje navíc kvalitnější stanovení tréninkového programu a přesnější formulace k doporučení stravovacího a pohybového režimu.

Průběh měření

Analytická metoda spočívá v měření bioelektrické impedance a v jejím vyhodnocení pomocí počítačového programu. Tato metoda dává spolehlivější výsledky než jiné způsoby měření (kaliperační metoda, hydrostatické vážení), navíc je podstatně rychlejší a pro klienta i obsluhu snazší a příjemnější. Měření kaliperem je silně ovlivněno zkušeností a zručností osoby která měření provádí, což ovlivňuje opakovatelnost naměřených výsledků. V tomto srovnání zajišťuje přístroj Bodystat podstatně vyšší reprodukovatelnost výsledků.

Výsledky

Po měření jsme schopni určit:

  • složení těla = poměr aktivní tělesné hmotnosti, tuku, celkové procento vody v organismu
  • trend vývoje - změnu složení těla v delším časovém období - např. díky cvičení, změně životosprávy apod.
  • hmotnost a aktivitu - interaktivně doporučíme vhodný způsob snížení hmotnosti v určeném časovém období
  • riziko kardiovaskulárního onemocnění - stanoví stupeň rizika a poskytne klientovi konkrétní představu o tom, jak lze riziko vlastním přístupem podstatně snížit

Celkový čas měření Bodystatu je pouze několik minut, výsledkem analýzy je závěrečný protokol doplněný přehlednými grafy.

Doplňující informace a ceny

Měření se nedoporučuje provádět u žen v ranném stádiu těhotenství, dále se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem. Aby měření nebylo zkreslené, je nutno 5 hodin před měřením nejíst a nepít a vyvarovat se větší tělesné aktivitě. Den předem není vhodné pít kávu, alkoholické nápoje a jíst "těžká" jídla (tj. jídla náročná na trávení).

Součástí měření na Bodystat je i konzultace stravy a pohybových aktivit. Po samotném měření se zákazníkem provedeme ústní vyhodnocení výsledků měření, zjištění cílů zákazníka (hubnutí, nabírání svalové hmoty, získání fyzické kondice, zvýšení svalové síly aj.) a navrhneme cestu, jak se k těmto cílům dostaneme. To znamená, že navrhneme pohybové aktivity (tréninky) a také optimální stravu. Je možnost využít vzorového týdenního jídelníčku, který je dělaný na míru zákazníka vzhledem k jeho cílům a s přihlédnutím k jeho dosavadním stravovacím návykům.

Fitness AVE

 Adresa : Tovární 5, Přerov

 Email : info@fitnessave.cz

 Telefon : +420 581 215 031

 Mobil : +420 777 838 917

Jsme členem ČKF - Česká komora fitness

©2021 Fitness AVE